Обявления

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води

Дата на публикуване: 10.05.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води

Дата на публикуване: 10.05.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Обява за инвестиционно намерение

Дата на публикуване: 10.05.2018

О  Б  Я  В  А За инвестиционно намерение: „Допълващо застрояване - парокотелно “ в УПИ I 495, 496,  Цех [...]

Цялата публикация...

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ-БУРГАС, ФАЗА 2

Дата на публикуване: 04.05.2018

Нетехническо резюме   ДОКЛАД за оценка на степента на въздействие   Заинтересованите лица могат да намерят пълният набор документи в [...]

Цялата публикация...

Решение №09-ДО-1084-01 от 20.03.2018г.

Дата на публикуване: 30.04.2018

Линк към решението [...]

Цялата публикация...

О Б Я В А За инвестиционно намерение: „Събиране и съхранение на ОЧЦМ на площадка, на която към момента се извършва разкомплектоване на ИУМПС и търговия с авточасти втора употреба “

Дата на публикуване: 16.04.2018

  О  Б  Я  В  А   За инвестиционно намерение: „Събиране и съхранение на ОЧЦМ на площадка, на която към [...]

Цялата публикация...