Обявления

Обявление за отчуждаване на имот в с. Царацово - Поземлен имот № 78080.80.290

Дата на публикуване: 13.12.2018

Обявление за отчуждаване на имот в с. Царацово - Поземлен имот № 78080.80.290 [...]

Цялата публикация...

Обявление за отчуждаване на имот в с. Царацово - Поземлен имот № 78080.80.307

Дата на публикуване: 13.12.2018

Обявление за отчуждаване на имот в с. Царацово - Поземлен имот № 78080.80.307 [...]

Цялата публикация...

Обявление за отчуждаване на имот в с. Царацово - Поземлен имот № 78080.80.300

Дата на публикуване: 13.12.2018

Обявление за отчуждаване на имот в с. Царацово - Поземлен имот № 78080.80.300 [...]

Цялата публикация...

Обявление за отчуждаване на имот в с. Царацово - Поземлен имот № 78080.80.301

Дата на публикуване: 13.12.2018

Обявление за отчуждаване на имот в с. Царацово - Поземлен имот № 78080.80.301 [...]

Цялата публикация...

Обявление за отчуждаване на имот в с. Царацово - Поземлен имот № 78080.80.305

Дата на публикуване: 13.12.2018

Обявление за отчуждаване на имот в с. Царацово - Поземлен имот № 78080.80.305 [...]

Цялата публикация...

Обява чл.6 - сондаж

Дата на публикуване: 11.12.2018

Линк към обявлението [...]

Цялата публикация...