Обявления

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31530479/26.02.2016г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Дата на публикуване: 09.11.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520594/21,01.2016г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Дата на публикуване: 09.11.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

Дата на публикуване: 06.11.2017

О Б Я В А   до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 6, ал. 1 и ал. [...]

Цялата публикация...

Решение №09-ДО-1122-00 от 26.10.2017г.

Дата на публикуване: 06.11.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително №33740131/04.12.2002г. последно продължено с решение №РР - 1606/02.10.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Дата на публикуване: 06.11.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземене на подземни води чрез нови водоземни съоражения

Дата на публикуване: 06.11.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...