Обявления

Oбява чл.6 - сондаж

Дата на публикуване: 23.10.2018

Линк към обявата [...]

Цялата публикация...

Oбява чл.6

Дата на публикуване: 23.10.2018

Линк към обявата [...]

Цялата публикация...

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

Дата на публикуване: 22.10.2018

Линк към обявата [...]

Цялата публикация...

МОСВ Решение № 09-ДО-689-12 от 20.09.2018г.

Дата на публикуване: 19.10.2018

Линк към обявлението [...]

Цялата публикация...

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

Дата на публикуване: 19.10.2018

Линк към обявата [...]

Цялата публикация...

О Б Я В А На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Дата на публикуване: 19.10.2018

Линк към обявата [...]

Цялата публикация...