Обявления

О Б Я В А На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Дата на публикуване: 18.10.2018

Линк към обявата [...]

Цялата публикация...

Обява за инвестиционното си намерение: „ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – С. ЦАРАЦОВО”

Дата на публикуване: 02.10.2018

Линк към обявата [...]

Цялата публикация...

Обявление за отчуждаване на имот в с. Царацово

Дата на публикуване: 19.09.2018

Обявление за отчуждаване на имот в с. Царацово [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1118 от 05.09.2018 г. за прекратяване на отчуждаване, с. Царацово

Дата на публикуване: 11.09.2018

Заповед № РД-09-1076 от 31.08.2018 г. [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09- 1076 от 31.08.2018 г.

Дата на публикуване: 31.08.2018

Заповед № РД -09- 1076 от 31.08.2018 г. [...]

Цялата публикация...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, an, 1 от Закона за водите)

Дата на публикуване: 27.08.2018

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, [...]

Цялата публикация...