Обявления

Уведомление за инвестиционно намерение СР-08-28/21.12.2017г.

Дата на публикуване: 02.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Решение 09-ДО-073-11/04.11.2017г. на РИОСВ

Дата на публикуване: 02.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Обява от ТЕД-БЕД ЕАД

Дата на публикуване: 02.01.2018

ОБЯВА От „ТЕД - БЕД" ЕАД На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на [...]

Цялата публикация...

Обява за инвестиционно намерение „Изграждане на нова ограда и промишлена сграда ” в ПИ 78080.84.2, по плана на с. Царацово, община „Марица”, област Пловдив на „МЕТАЛ ТРЕЙД“ ООД

Дата на публикуване: 21.12.2017

Уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 70-00-898/18.12.2017г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи информация по Приложение № [...]

Цялата публикация...

Обява за инвестиционно намерение „ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПАТИЦИ ЗА ВТЛЪСТЕН ЧЕРЕН ДРОБ” в имот № 17806.501.1716 по плана на с. Граф Игнатиево, община „Марица”, област Пловдив на Тинка Кръстева Кемерова

Дата на публикуване: 22.11.2017

Уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 94-00-2370/21.11.2017г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи информация по Приложение № [...]

Цялата публикация...

Обява за инвестиционно намерение„Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на овце“, в ПИ 35300.6.59 по КК на с. Калековец, община Марица на „ИВКО М 87” ЕООД

Дата на публикуване: 17.11.2017

Уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 70-00-796/17.11.2017г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи информация по Приложение № [...]

Цялата публикация...