Обявления

Обява за инвестиционно намерение: „Изграждане на Цех за производство на шоколадови и захарни изделия“, в ПИ 35300.503.913 и № 35300.503.914 по КК на с. Калековец, община Марица на „СОЛЕО БЪЛГАРИЯ” ООД

Дата на публикуване: 25.10.2017

О  Б  Я  В  А   За инвестиционно намерение: „Изграждане на Цех за производство на шоколадови и захарни изделия“, в [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземене на подземни води чрез нови водоземни съоражения

Дата на публикуване: 24.10.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземене на подземни води чрез нови водоземни съоражения

Дата на публикуване: 24.10.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Решение №09-ДО-450-01 от 16.10.2017г.

Дата на публикуване: 24.10.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Отчет за изпълнение на бюджета на поделение ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Костиево

Дата на публикуване: 19.10.2017

Отчет за изпълнението на бюджета [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води

Дата на публикуване: 18.10.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...