Обявления

Решение №09-ДО-1073-01 от 22.05.2017г.

Дата на публикуване: 02.06.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Решение №09-ДО-896-03 от 15.05.2017г.

Дата на публикуване: 30.05.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Решение №09-ДО-073-10 от 26.04.2017г.

Дата на публикуване: 30.05.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Заповед №РД-09-689-11 от 24.04.2017г.

Дата на публикуване: 15.05.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Протокол за допуснати кандидати за интервю за одитен комитет

Дата на публикуване: 06.04.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Обява за инвестиционно намерение на Рангел Борисов Борисов

Дата на публикуване: 30.03.2017

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. [...]

Цялата публикация...