Обявления

Съобщение за публично обявление за издаване на разрешително за ползване на на воден обект за заустване на отпадъчна вода в повърхностни водни обекти

Дата на публикуване: 08.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Уведомление за инвестиционно намерение СР-08-26/21.12.2017г.

Дата на публикуване: 02.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Уведомление за инвестиционно намерение СР-08-27/21.12.2017г.

Дата на публикуване: 02.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Уведомление за инвестиционно намерение СР-08-28/21.12.2017г.

Дата на публикуване: 02.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Решение 09-ДО-073-11/04.11.2017г. на РИОСВ

Дата на публикуване: 02.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Обява от ТЕД-БЕД ЕАД

Дата на публикуване: 02.01.2018

ОБЯВА От „ТЕД - БЕД" ЕАД На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на [...]

Цялата публикация...