Обявления

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Дата на публикуване: 27.08.2018

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, [...]

Цялата публикация...

ОБЯВА на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Дата на публикуване: 21.08.2018

Община „Марица“     О  Б  Я  В  Я В А   открит обществен достъп до информацията по приложение № [...]

Цялата публикация...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за извършване на процедура по реда на чл. 50. ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591128/10.11.2017г, зй водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Дата на публикуване: 13.08.2018

Обявление [...]

Цялата публикация...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водоеземни съоръжения

Дата на публикуване: 13.08.2018

Обявление [...]

Цялата публикация...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за «одовземане да подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Дата на публикуване: 13.08.2018

Обявление [...]

Цялата публикация...

Обява от ОСЗ Марица за предварителни регистри на ползване на земите за стопанската 2018/2019 г

Дата на публикуване: 02.08.2018

[...]

Цялата публикация...