Обявления

Обява за инвестиционно намерение „Изграждане на нова ограда и промишлена сграда ” в ПИ 78080.84.2, по плана на с. Царацово, община „Марица”, област Пловдив на „МЕТАЛ ТРЕЙД“ ООД

Дата на публикуване: 21.12.2017

Уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 70-00-898/18.12.2017г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи информация по Приложение № [...]

Цялата публикация...

Обява за инвестиционно намерение „ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПАТИЦИ ЗА ВТЛЪСТЕН ЧЕРЕН ДРОБ” в имот № 17806.501.1716 по плана на с. Граф Игнатиево, община „Марица”, област Пловдив на Тинка Кръстева Кемерова

Дата на публикуване: 22.11.2017

Уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 94-00-2370/21.11.2017г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи информация по Приложение № [...]

Цялата публикация...

Обява за инвестиционно намерение„Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на овце“, в ПИ 35300.6.59 по КК на с. Калековец, община Марица на „ИВКО М 87” ЕООД

Дата на публикуване: 17.11.2017

Уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 70-00-796/17.11.2017г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи информация по Приложение № [...]

Цялата публикация...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31530479/26.02.2016г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Дата на публикуване: 09.11.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520594/21,01.2016г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Дата на публикуване: 09.11.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

Дата на публикуване: 06.11.2017

О Б Я В А   до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 6, ал. 1 и ал. [...]

Цялата публикация...