Обявления

Заповед за забрана на паша в горските територии

Дата на публикуване: 28.02.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Решение №09-ДО-1089-02 от 08.02.2018г.

Дата на публикуване: 22.02.2018

Линк към решението [...]

Цялата публикация...

ОБЯВА за инвестиционно намерение: „СЪЗДАВАНЕ НА ЛЕШНИКОВА ГРАДИНА СЪС СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ И ПРОЕКТЕН СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ“,

Дата на публикуване: 22.02.2018

О  Б  Я  В  А   За инвестиционно намерение: „СЪЗДАВАНЕ НА ЛЕШНИКОВА ГРАДИНА СЪС СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ И ПРОЕКТЕН [...]

Цялата публикация...

Решение №09-ДО-1127-00 от 16.01.2018г.

Дата на публикуване: 12.02.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Решение №09-ДО-1126-00 от 05.01.2018г.

Дата на публикуване: 18.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води

Дата на публикуване: 18.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...