Обявления

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води

Дата на публикуване: 10.05.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води

Дата на публикуване: 10.05.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води

Дата на публикуване: 10.05.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води

Дата на публикуване: 10.05.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Обява за инвестиционно намерение

Дата на публикуване: 10.05.2018

О  Б  Я  В  А За инвестиционно намерение: „Допълващо застрояване - парокотелно “ в УПИ I 495, 496,  Цех [...]

Цялата публикация...

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ-БУРГАС, ФАЗА 2

Дата на публикуване: 04.05.2018

Нетехническо резюме   ДОКЛАД за оценка на степента на въздействие   Заинтересованите лица могат да намерят пълният набор документи в [...]

Цялата публикация...