Обявления

Рехабилитация на железопътен участък Пловдив - Бургас /фаза 2/

Дата на публикуване: 07.03.2017

Документация [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-146/17.02.2017 г., гр. Пловдив

Дата на публикуване: 20.02.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Обява за инвестиционно намерение на ЗП Латин Генов

Дата на публикуване: 20.02.2017

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. [...]

Цялата публикация...

Обявление за провежданане на процедура за външни членове на одитен комитед

Дата на публикуване: 09.02.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Обява за инвестиционно намерение на Тихомир Миладинов Ашимов

Дата на публикуване: 09.02.2017

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. [...]

Цялата публикация...

ОБЯВА до заинтересованите лица „Марвел Агро“ ЕООД

Дата на публикуване: 01.02.2017

Съгласно  Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 70-00-49 от 26.01.2017г. в [...]

Цялата публикация...