Обявления

О Б Я В А

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Областна дирекция “Земеделие”-Пловдив

Общинска служба по земеделие -Марица

 

Общинска служба по земеделие „Марица” уведомява заинтересованите лица, че е изготвен предварителният регистър на имотите за ползване на земеделската земя през стопанската 2017/2018 година за всички землища в Община „Марица“, на основание чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.

 

Предварителният регистър е на разположение за разглеждане в ОСЗ „Марица”, Пловдив, ул „Брезовско шосе” 32.

 

Промени в предварителния регистър и карта могат да се правят в срок до 15 август 2017 г. 

 

                                                                                    

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ “MAРИЦА