Новини

Покана от Община Марица и МИКЦ Младежка зона

Поканата е към всички младежи на възраст от 15 г. до 29 г. жители на общината, представители на читалищата и кметовете на 19 населени места.