Проект за Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет "Марица". и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

16.08.2016