Новини

ПРАЗНИК „ПРОЛЕТНА ПРИКАЗКА В ТАНЦ“ С. МАНОЛСКО КОНАРЕ


 

Община "Марица"


 

 

На 02.04.2018г. от 10:30 часа в салона на Народно читалище „Пробуда-1929“ в село Манолско Конаре се проведе празника „Пролетна приказка в танц“, по случай 1–ви април Деня на хумора и сатирата, организиран в изпълнение на Дейност 3 „Дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност“, по проект „Заедно ръка за ръка-творим красота“, който се осъществява по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ.

Домакин на празника бяха децата от клуб „Разказвам, пея и танцувам“ от ДГ „Лилия“, с.Манолско Конаре с ръководител Стоянка Георгиева и участници децата от клуб „Общувам, пея и творя“ към ДГ „Ралица“, с.Войводиново с ръководител Мариана Ганчева, клуб „С приказките ставаме по-добри“ към ДГ „Щастливо детство“, с.Радиново с ръководител Цеца Гургушкова, клуб „Танци на народите“ към ДГ „Буратино“, с.Костиево с ръководител Албена Миланова и клуб „Вокална група“ към ДГ „Мечта“, с.Маноле с ръководител Таня Кушлева–Стойнева.

 

В приказна атмосфера на сцената децата от клуба на домакините облечени в сценични костюми и с необходимите реквизити, получени по проекта, представиха музикално-хумористичната драматизация „Весел ден, пазарен ден за печалби отреден“. В залата настъпи оживление, когато се появи Хитър Петър, който разказа хумористичната случка „Хитър Петър и владиката“ и зададе своите гатанки към децата. Публиката, в лицето на възрастните хора от пенсионерския клуб в село Манолско Конаре, родители, директори на детски градини и училища в околността, представители на общинската администрация и други, не спряха да аплодират малките артисти.

 

Празникът продължи с песни и танци изпълнени от децата от гостуващите клубове. Всички участници успяха да се представят по интересен и впечатляващ начин.

 

   

За своето участие и отлично представяне децата от клубовете и техните ръководители получиха грамоти, както и отборни и индивидуални награди, връчени им лично от кмета на община „Марица“ г-н Димитър Иванов, който ги поздрави и им пожела детството им да бъде изпълнено с много веселие, игри и да продължават да полагат усилия за да развиват своя артистичен и певчески талант.

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект „Заедно ръка за ръка – творим красота“, рег.№BG05M2OP001-3.001-0075/01.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.