Новини

ПРАЗНИК „РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЪОБРАЖЕНИЕ“ С.РОГОШ


 

Община "Марица"


 

 

ПРАЗНИК „РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЪОБРАЖЕНИЕ“

С.РОГОШ

На 27.03.2018г. от 10:00 часа в детска градина „Пролет“ село Рогош се проведе празник „Работилница за въображение“, посветен на 27.03. Международния ден на театъра, организиран в изпълнение на Дейност 3“Дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност“ по проект „Заедно ръка за ръка-творим красота“, който се осъществява по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ.

Домакини на празника бяха децата от клуб „В света на приказките и фантазиите“ от ДГ „Пролет“, с.Рогош с ръководител Мая Димова-Петрова и участници децата от клуб „Веселушко“ към ДГ „Бисер“-с.Труд с ръководител Невена Петкова, клуб „Малки звезди с големи мечти“ към ДГ „Елица“-с.Бенковски с ръководител Божана Вълкова, клуб „Пътят на българския език от страниците на детските книжки към театралната сцена“ към ДГ „Мечта“-с.Маноле с ръководител Веска Николова и клуб „Приказна пътечка“ към НУ „Отец Паисий“-с.Динк с ръководител Ана Танакова.

 

Занималнята в която се проведе събитието бе украсена като театрална сцена с декори и макети закупени по проекта. Децата от клубовете участници в празника демонстрираха наученото от тях, като драматизации на известни приказки, стихотворения, песнички. Със своите изпълнения те създадоха приказна атмосфера и весело настроение сред гостите. Голям интерес предизвика втората част на празника, в която отбори от по шест деца от всеки клуб трябваше да открие сред дървени фигурки, кои са героите от приказката „Житената питка“, да ги оцвети и подреди в определен ред на малка театрална сцена. Тази работа по групи води до сближаване и проява на толерантност между малките възпитаници.

За своето участие и отлично представяне децата от клубовете и техните ръководители получиха грамоти, почетни статуетки, както и отборни и индивидуални награди, връчени им от инж.Галя Дойчинова – ръководител на проекта.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект „Заедно ръка за ръка – творим красота“, рег.№BG05M2OP001-3.001-0075/01.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.