Новини

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ПО СЛУЧАЙ 30 ГОДИШНИНАТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ - МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ