Новини

ПРЕДКОЛЕДНО ПОСЕЩЕНИЕ НА МЮЗИКЪЛ ЗА ДЕЦА


 

Община "Марица"


 

 

ПРЕДКОЛЕДНО ПОСЕЩЕНИЕ

НА МЮЗИКЪЛ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ОТ АТАНАС КОСЕВ

СЪС СОЛИСТИ НА ДЪРЖАВНАТА ОПЕРА-ПЛОВДИВ

И НА МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР „СТЕФАН МАКЕДОНСКИ“-СОФИЯ

 

На 4 декември 2017г. общо 50 деца на възраст 4-6 години, техните родители и ръководители от театралните клубове, клубовете по български език и клубове „Мажоретки“ и „Гвардейци“, сформирани по проект на община „Марица“ - BG05M2OP001-3.001-0075 „Заедно ръка за ръка-творим красота“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ в ДГ „Бисер“, с.Труд, посетиха дома на културата „Борис Христов“ в град Пловдив.

Децата се насладиха на мюзикъла „Снежанка и седемте джуджета“, част от образователната платформа за деца „Госпожа Опера“. Спектакълът е по класическата приказка, с красив и пищен декор. Прекрасните сценични костюми на героите и 3D мапинга, потопиха малчуганите в приказна атмосфера. В мюзикъла на Атанас Косев вълшебното говорещо огледало е пеещо, горските животни и цветя танцуват и (разбира се!) настъпва щастлив край.

„За децата трябва да има специален репертоар, който да отговаря на тяхната душевност, на потребността им от красивия свят на приказното, на доброто и любовта. Като гледат такива спектакли, те се изграждат като хора, а и като бъдещи зрители на сериозни творби като оперните. Възпитава се като цяло отношението им към изкуството.“

Атанас Косев

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект „Заедно ръка за ръка – творим красота“, рег.№BG05M2OP001-3.001-0075/01.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.