Предложение на актуализиран списък с проекти за реализация на Общинския план за развитие на община Марица за периода 2014-2020г.

12.12.2016