Новини

Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за прекратяване на административно производство по Заповед № РД-02-15-135/ 23.12.2016 г.