Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на "Наредба за управление и стопанисване на общинските пътища на територията на Община "Марица"

16.06.2017