Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество за организацията и безопасността на движението на територията на община Марица

12.09.2016