Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддръжка и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество за организация и безопасност на движението на територията на община Марица

15.08.2016