Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и ползване на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на територията на община "Марица"

17.10.2016