Проект на Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по Глава VI от ЗОС и Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Чиста Марица" към Община "Марица"

08.04.2016