Проект на НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“

16.05.2018