Проект на Програма за управление на отпадъците на община "Марица"

20.06.2016

Покана за обществено обсъждане

Уважаеми дами и господа, Община “Марица” има удоволствието, да Ви покани на кръгла маса за обсъждане на проект на „Програма за управление на отпадъците 2015 - 2020г. на община Марица”.

Общественото обсъждане ще се проведе на 22.06.2016г. /сряда/ от 10:00 часа, в Заседателната зала на Община „Марица“

Всички заинтересовани лица, органи и неправителствени организации на територията на община Марица, могат да се запознаят с проекта на програмата, който е качен на интернет страницата на община Марица www.maritsa.bg  както и на място в Общинска администрация – Марица

 

Проект на Програма за управление на отпадъците на община "Марица"