Публично обсъждане на годишен доклад на община "Марица" за изпълнението на дейностите по интеграционната политика за 2015г.

23.02.2016