Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2016г. на Община "Марица"

18.11.2015

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси на 27.11.2015 г. от 13:30 часа в залата на Община „Марица” в гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57А ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2016 г. на Община „Марица”.

Материалите са на разположение в центъра за услуги и информация към общината и ще се публикуват в електронния сайт на общината – www.maritsa.org

Поканват се гражданите и организациите, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, да се запознаят и участват в обсъждането на проекта.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Проект на бюджет 2016 г. – Приходи

Проект на бюджет 2016 г. – Местни дейности

Проект на бюджет – Делегирани от държавата дейности дофинансирани с местни приходи

Проект на бюджет 2016 г. по функции

Проект на бюджет 2016 г. – Капиталови разходи

Европейски програми 2016 г.