Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 г. на Община „Марица”.

27.12.2016

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 09.01.2017 г. от 14.00 часа в залата на Община „Марица” в гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57А ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 г. на Община „Марица”.

Материалите ще са на разположение в центъра за услуги и информация към общината и ще се публикуват в електронния сайт на общината – www.maritsa.org

Поканват се гражданите и организациите, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, да се запознаят и участват в обсъждането на проекта.     

 

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА ЗА 2017г.