Новини

Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2018 г. на Община „Марица”

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 12.01.2018 г. от 14.00 часа в залата на Община „Марица” в гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57А ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2018 г. на Община „Марица”.

Материалите ще са на разположение в центъра за услуги и информация към общината и ще се публикуват в електронния сайт на общината – www.maritsa.org

Поканват се гражданите и организациите, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, да се запознаят и участват в обсъждането на проекта.

Становища и предложения могат да се представят писмено в деловодството или на e-mail: obshtina@maritsa.org на община Марица до 16:30 часа на 10.01.2018 г.

Предложение за бюджет на Община Марица за 2018 г.

Капиталови разходи