Новини

ПОКАНА за обучение към младежи на възраст 15-29 години от малките населени места на територията на община „Марица”

 

Министерство на младежта и спорта

Национална програма за младежта (2016-2020)

 

 

П О К А Н А

за обучение към младежи на възраст 15-29 години от малките населени места на територията на община „Марица”

Тема: Важните умения в информационния свят

Цифрова грамотност и комуникация; Креативност и дизайн;

Критично мислене и решаване на проблеми; Презентиране

 

 

Община „Марица” и Асоциация „Голям брат, Голяма сестра-България“ канят младежи на възраст 15-29 години на 6 август 2017г. /неделя/, от 10:00 часа, в Културно-информационен център „Малтепе” с.Маноле,

на обучение по проект „МИКЦ Младежка зона – активни и креативни”, Договор №25-00-67/22.12.2016г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020) и изпълняван от Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България”. Община „Марица” е партньор на Асоциацията в реализиране на проектните дейности.

Тази дейност е част от цикъл мобилни обучения, които се провеждат от м.март 2017г. и ще продължат до м.октомври 2017г. на територията на населените места в община „Марица“. Лектор на обучението ще бъде г-н Камен Мицев, специалист по ИТ технологии, и ще се състои от два модула.

Обучението е насочено към повишаване на уменията и познанията на младите хора, необходими в днешния информационен свят за адаптацията към него. Подтемите на обучението засягат различни аспекти на ежедневната работа с информационните технологии, които са неделима част от общата грамотност на съвременния човек и целят да изградят увереност при ползването им.

 

Събитие във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/1530143280362322

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016 -2020), финансирана от Министерство на младежта и спорта.