Новини

П О К А Н А за участие в Информационен хепънинг „Глобално отговорни” към младежи на възраст 15-29 години от малките населени места на територията на община „Марица”

Министерство на младежта и спорта

Национална програма за младежта (2016-2020)

Община „Марица” и Асоциация „Голям брат, Голяма сестра-България“ канят младежи на възраст 15-29 години на 9 ноември 2017г. /четвъртък/, от 16:30 часа, в читалище ”Просвета-1927”, с.Маноле,

в Информационен хепънинг „Глобално отговорни”, част от проект „МИКЦ Младежка зона – активни и креативни”, Договор №25-00-67/22.12.2016г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020) и изпълняван от Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България”. Община „Марица” е партньор на Асоциацията в реализиране на проектните дейности.

Защо „Глобално отговорни”?

С резолюция A/RES/70/1 от 25 септември 2015 г. Обединените нации приемат 17-те цели за устойчиво развитие и глобална отговорност, които трябва да бъдат изпълнени от държавите членки до 2030. Те представляват набор от цели, свързани с бъдещото международно развитие. Фокусирани са върху изцяло изкореняване на крайната бедност и глада, борба със социалното неравенство, промените в климата, осигуряване всеобщ достъп до образование и др. Редица световни знаменитости като Дженифър Лопез, Пинк, Шакира, Джейми Оливър и др. подкрепят инициативата.

 

Какво ще представлява Информационен хепънинг „Глобално отговорни”?

Най-напред участниците ще бъдат запознати с Целите, тяхната история и стремежи. След това ще бъдат сформирани отбори, които да минават през различни пунктове, където трябва да отговарят на въпроси, загадки или предизвикателсва, свързани с Целите. На всеки пункт ще има осигурен доброволец, които ще отговаря за правилното протичане на състезанието и ще поставя задачи на отборите. Всеки пункт ще бъде посветен на няколко Цели. Отборът с много събрани точки печели.

 

Събитие във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/1940234669562263/

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016 -2020), финансирана от Министерство на младежта и спорта.