Разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Община „Марица”

24.08.2016

Община „Марица” съвместно с организациите по оползотворяване „Екобатери”АД и „Елтехресурс”АД организира системи за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване на образуваните на територията на общината негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

 

Гражданите, които притежават излязло от употреба оборудване от типа на:

 1. Големи домакински уреди /хладилници, перални машини, готварски печки, котлони, микровълнови, ел. радиатори, ел. вентилатори и др./;
 2. Малки домакински уреди /прахосмукачки, тостери, ютии, фритюрници, кафе машини, и др./;
 3. Информационно и телекомуникационно оборудване /печатащи устройства, компютри, лаптопи, принтери, тел. апарати, факс апарати, безжични телефони, клетъчни телефони и др./;
 4. Потребителски уреди /радиоприемници, телевизори, видеокамери, видеокасетофони, музикални инструменти и др./;
 5. Газоразрядни лампи /прави луминесцентни лампи/. Събират се само цели лампи;
 6. Електрически и електронни инструменти с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване /бормашини, триони, шевни машини, градинарски инструменти и др./;
 7. Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт /ел. влакчета, състезателни коли, спортни уреди с електрически и електронни компоненти и др./  

и   желаят да ги предадат за по-нататъшна обработка и рециклиране, могат да подадат заявка на единен безплатен телефонен номер 0800 14 100.

Мобилни екипи ще събират уредите от посочените адреси БЕЗПЛАТНО.

Освен по заявки ИУЕЕО може да бъде предавано и по време на кампании за събиране, по утвърден график, който ще бъде публикуван на сайта на Община Марица.

Контейнери за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване са разположени и на следните места:

 1. Административната сграда на Община „Марица”, бул. „Марица” № 57А;
 2. Административната сграда на кметство Труд, ул. „Никола Петков” № 11;
 3. Административната сграда на кметство Царацово, ул. „Иван Арабаджията” № 4;
 4. Административната сграда на кметство Войводиново, ул. „Христо Ботев” № 59;
 5. Административната сграда на Кметство Маноле, ул. 1-ва № 1.

В тези контейнери гражданите ще могат да изхвърлят отпадъци от типа на мобилни телефони, МР3, зарядни устройства и други.

 

На територията на Община „Марица” са разположени съдове за събиране на портативни батерии и акумулатори, които се намират в административната сграда на Общината, в административните сгради на всички кметства и училища, както и в сградата на РУП с. Труд

.

Негодните за употреба батерии и акумулатори ще може да бъдат предавани и по време на кампании за събиране, по утвърден график, предварително публикуван на сайта на Община „Марица”.

Призоваваме гражданите на Община „Марица” към отговорно отношение по разделно събиране на масово разпространените отпадъците, тъй като голяма част от тях съдържат опасни компоненти. Изхвърлянето им на нерегламентирани места или в съдовете за битови отпадъци причинява вреди на околната среда и оказва негативно влияние върху хората, прониквайки в почвата, водите и въздуха.

При въпроси за разделното събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и на негодни за употреба батерии и акумулатори сме на разположение на телефони  (032) 907 854 и (032) 907 852.