РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

24.08.2016

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община „Марица”, организирана в сътрудничество с „Екобулпак“ АД, обхваща цялото население на общината. 

Разположените  контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата, търговските,  промишлените и туристическите обекти са:

ЖЪЛТИ,  тип „Бобър” с обем 1100 л. за събиране на опаковки от хартия, пластмаса и метал.

В тези контейнери се събират:                              

  • Хартиени и картонени опаковки:

Кутии,  кашони,  картонени опаковки от  хранителни  и нехранителни  продукти, амбалажна хартия, хартиени чували и други чисти хартии.

  • Пластмасови опаковки:

Пластмасови бутилки, флакони, капачки, каси, полиетиленови торбички и чували, опаковъчно фолио.

  • Метални опаковки:

Кенове от напитки, кутии от консерви, капачки от буркани, алуминиево фолио.

 

 

Едрогабаритните картонени опаковки следва да бъдат изхвърляни само сгънати или накъсани без да се оставят до контейнерите за разделно събиране!

 


 ЗЕЛЕНИ, тип „Иглу” с обем 1400 л. за стъклени опаковки

ЗЕЛЕНИ, тип „Иглу” с обем 1400 л. за стъклени опаковки

В тези контейнери се събират:

  • Стъклени бутилки   
  • Буркани

 

         

 

В тези контейнери не се изхвърля:

Домакинско стъкло, прозорци или части от такива, счупени огледала, керамика, порцелан, електрически крушки.

Призоваваме гражданите да отстраняват докрай съдържанието на опаковките. По стените на опаковките не трябва да има остатъци от съдържанието на продукта!

В цветните контейнери  НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:

Хранителни, битови и строителни отпадъци, санитарно-хигиенни материали (памперси, салфетки и др.), тапети, замърсени или омазнени кутии и опаковки, вредни или опасни вещества, както и техните опаковки, батерии, опаковки от бои, лакове и машинни масла, както и домакински уреди или части от тях.

Наличието на замърсени опаковки в контейнера затруднява сортирането и често води до невъзможност за рециклиране на останалите опаковки. Памперсите и тоалетната хартия не могат да се рециклират.

Ако смятате, че отпадъкът от опаковка е нерециклируем, изхвърлете го в контейнера за битов отпадък.

С цел повишаване ефективността на системата през месец юли 2016 година бяха разположени допълнителен брой контейнери за разделно събиране.

 

Местоположение на контейнерите по населени места

График на обслужване