Решения на Общински съвет

Решения на Общински съвет №162-165

Дата на публикуване: 02.04.2019

Линк към решението Публикувани на 02.04.2019г. [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №87-161

Дата на публикуване: 27.03.2019

Линк към решението Публикувани на 27.03.2019г. [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №79-86

Дата на публикуване: 01.03.2019

Линк към решението Публикувани на 01.03.2019г. [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №38-78

Дата на публикуване: 18.02.2019

Линк към решението Публикувани на 18.02.2019г. [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №9-37

Дата на публикуване: 08.02.2019

Линк към решението Публикувани на 08.02.2019г. В сила от 18.02.2019г. [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №8

Дата на публикуване: 30.01.2019

Линк към решението Публикувани на 30.01.2019г. В сила от 07.02.2019г. [...]

Цялата публикация...