Решения на Общински съвет

Решения на Общински съвет №45-79

Дата на публикуване: 19.02.2018

Линк към решенията [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №1-44

Дата на публикуване: 06.02.2018

Линк към решенията [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №346-377

Дата на публикуване: 22.12.2017

Линк към решенията [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №308-345

Дата на публикуване: 15.12.2017

Линк към решенията [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №281-307

Дата на публикуване: 01.11.2017

Линк към решенията [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №267-280

Дата на публикуване: 11.10.2017

Линк към решенията [...]

Цялата публикация...