Решения на Общински съвет

Решения на Общински съвет № 243-264

Дата на публикуване: 13.10.2014

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 223-242

Дата на публикуване: 28.08.2014

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 185-222

Дата на публикуване: 15.07.2014

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 166-184

Дата на публикуване: 01.07.2014

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 117-165

Дата на публикуване: 04.06.2014

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 81-116

Дата на публикуване: 07.04.2014

Свалете решението [...]

Цялата публикация...