Решения на Общински съвет

Решения на Общински съвет № 166-184

Дата на публикуване: 01.07.2014

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 117-165

Дата на публикуване: 04.06.2014

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 81-116

Дата на публикуване: 07.04.2014

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 45-80

Дата на публикуване: 18.03.2014

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 20-44

Дата на публикуване: 11.02.2014

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 1-19

Дата на публикуване: 10.02.2014

Свалете решението [...]

Цялата публикация...