Решения на Общински съвет

Решения на Общински съвет № 287-298

Дата на публикуване: 16.10.2013

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 263-286

Дата на публикуване: 26.09.2013

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 261-262

Дата на публикуване: 19.09.2013

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 229-260

Дата на публикуване: 27.08.2013

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 204-228

Дата на публикуване: 16.07.2013

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 185-203

Дата на публикуване: 25.06.2013

Свалете решението [...]

Цялата публикация...