Решения на Общински съвет

Решения на Общински съвет № 45-80

Дата на публикуване: 18.03.2014

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 20-44

Дата на публикуване: 11.02.2014

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 1-19

Дата на публикуване: 10.02.2014

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 323-354

Дата на публикуване: 17.12.2013

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 299-322

Дата на публикуване: 26.11.2013

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 287-298

Дата на публикуване: 16.10.2013

Свалете решението [...]

Цялата публикация...