Решения на Общински съвет

Решения на Общински съвет №322

Дата на публикуване: 03.10.2016

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т    “М А Р И Ц А”   [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №285-321

Дата на публикуване: 07.09.2016

Линк към решенията [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №248-284

Дата на публикуване: 26.07.2016

Линк към решенията [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №204-247

Дата на публикуване: 04.07.2016

Линк към Решенията [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №182-203

Дата на публикуване: 08.06.2016

Линк към решенията [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет №134 - 181

Дата на публикуване: 28.04.2016

Решения на общински съвет [...]

Цялата публикация...