Решения на Общински съвет

Решения на Общински съвет № 244 - 298

Дата на публикуване: 07.09.2015

Свалете решенията [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 242 - 243

Дата на публикуване: 20.07.2015

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 203 - 241

Дата на публикуване: 15.07.2015

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 168 - 202

Дата на публикуване: 12.06.2015

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 124 - 167

Дата на публикуване: 19.05.2015

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 82 - 123

Дата на публикуване: 14.04.2015

Свалете решението [...]

Цялата публикация...