Решения на Общински съвет

Решения на Общински съвет № 29-51

Дата на публикуване: 18.02.2015

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 1-28

Дата на публикуване: 09.02.2015

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 336-365

Дата на публикуване: 22.12.2014

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 325-335

Дата на публикуване: 12.12.2014

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 292-324

Дата на публикуване: 02.12.2014

Свалете решението [...]

Цялата публикация...

Решения на Общински съвет № 265-291

Дата на публикуване: 24.10.2014

Свалете решението [...]

Цялата публикация...