Конкурси

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за назначаване на ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“ в Община „Марица“