Конкурси

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за провеждане на тест в конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ"