Проект: „СПОКОЙСТВИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ХОРА ЧРЕЗ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДКРЕПА И ВНИМАНИЕ У ДОМА”

24.04.2015

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3“

Обща цел на проекта: По-висок стандарт на живот на възрастни хора с трайни увреждания и самотно живеещи хора чрез разширяване обема и повишаване качеството на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” в общността

Основни дейности:

Д1. Формиране на управленски екип;

Д2. Подбор на преки доставчици на социалните услуги – Социални асистенти и Домашни помощници;

Д3. Подбор на крайни бенефициенти;

Д4. Обучение на Социалните асистенти и Домашните помощници;

Д5. Същинско предоставяне на услугата;

Д6. Супервизия;

Д7. Публичност;

Д8. Наблюдение и оценка на проекта

 

Постигнати резултати:

▪ Назначени 40 Социални асистенти и Домашни помощници, предоставящи социални услуги на 70 нуждаещи се потребители от 16 населени места на територията на Община „Марица”.

▪ Подкрепа за участие в обществения живот, подобряване на социалното включване, преодоляване на социалната изолация.

▪ Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги.

▪ Подобряване на емоционалното себеусещане у потребителите.

▪ Извоювано право на независимост и достоен живот на възрастните хора с увреждания и самотно живеещите хора.

▪ По-добре информирана общественост за темата „възрастни хора”, „хора с увреждания”, „социални услуги”, „достоен живот”.

Продължителност: 14 месеца /04.11.2010-01.03.2012/

Стойност на проекта: 180 376,00 лева

Общо изплатени средства: 164 861,00 лева