Новини

СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БАБХ ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ „МАРИЦА“ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ЧЕ НА 02.04.2019 г. ОТ 14.00 часа В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БАБХ ОТНОСНО МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ И  НАЧИНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ.

 

                                               ОСЗ „МАРИЦА“