Обявления

Съобщение за публично обявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води