Обявления

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, an, 1 от Закона за водите)