Обявления

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземене на подземни води чрез нови водоземни съоражения