Обявления

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води