Новини

СЪСТОЯ СЕ ПЪРВОТО МОБИЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖИ В С.СКУТАРЕ, ОБЩИНА ”МАРИЦА” ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МИКЦ „МЛАДЕЖКА ЗОНА – АКТИВНИ И КРЕАТИВНИ”

 

СЪСТОЯ СЕ ПЪРВОТО МОБИЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖИ В С.СКУТАРЕ, ОБЩИНА ”МАРИЦА”

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МИКЦ „МЛАДЕЖКА ЗОНА – АКТИВНИ И КРЕАТИВНИ”

На 27.03.2017г. в Читалище „Светлина-1927“, с.Скутаре се проведе първото мобилно обучение на тема „Неформалното образование като възможност за бъдеща професионална реализация“ на територията на община „Марица”. Проектът МИКЦ „Младежка зона – активни и креативни”, изпълняван от Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България” в партньорство с община „Марица”, ще осъществи общо 8 обучения в малките населени места от общината.

Началото на цикъла от обучения бе поставено с темата „Неформалното образование като възможност за бъдеща професионална реализация”. Младежите бяха запознати с методите на неформалното образование, ползите, които носи то, както и ролята му за развитието на редица умения, които са необходими за адаптация към пазара на труда. Чрез различни интерактивни занимания и групови задачи младите хора от община „Марица” подобриха знанията и уменията си за адаптивност към заобикалящата ги среда.

Участниците изразиха очакванията си от Младежката зона, а също така споделиха и потребностите на младите хора в тяхната общност. Тази информация е от изключително значение за процеса на неформално обучение, тъй като част от темите, които предстоят, ще бъдат съобразявани с изявените нужди, предпочитания и желания на младите хора.

Предвидените мобилни обучения на територията на малките населени места от община „Марица” ще се провеждат до месец октомври 2017 г. Екипът на проекта очаква интереса и участието на младите хора на възраст 15-29 години от населените места в община „Марица“ да нараства с всяко следващо събитие и запланувано мероприятие.