Новини

С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ


 

ОБЩИНА МАРИЦА

Проект

BG05M9OP001-2.002-0116-C001

 

„Център за интегрирани социални услуги“

 

 

С П И С Ъ К

НА  КЛАСИРАНИТЕ  КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ (в часове)  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА «ЛИЧЕН АСИСТЕНТ»  И ОДОБРЕНИТЕ УСЛУГИ НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, ПСИХОЛОГ И РЕХАБИЛИТАТОР

 

Кандидат-потребител                                        (три имена)

Населено място

Месечен бюджет   (в часове) за ЛА

Вид услуга

1

Величка Петрова Шейтанова

С. Строево

143

ЛА

2

Атанас Илиев Банков

С. Граф Игнатиево

143

ЛА

3

Желязка Димитрова Петкова

С. Труд

143

ЛА+П+СР+Р

4

Стоян Георгиев Крушевски

С. Желязно

143

ЛА

5

Спас Николов Найденов

С. Царацово

143

ЛА

6

Севда Рангелова Аргирова

С. Динк

140

ЛА+П+СР

7

Димитър Спасов Лазаров

С. Костиево

140

ЛА

8

Гюрга Владимирова Латева

С. Рогош

136

ЛА

9

Иванка Генчева Коева

С. Царацово

125

ЛА+Р

10

Елена Георгиева Тодорова

С. Маноле

110

ЛА+П

11

Радка Георгиева Петрова

С. Ясно поле

88

ЛА+Р

12

Костадин Иванов Мараджиев

С. Костиево

88

ЛА+Р

13

Атанаска Иванова Григорова

С. Царацово

77

ЛА

14

Жана Маринова Ангелова

С. Калековец

77

ЛА

15

Иван Костадинов Мараджиев

С. Костиево

70

ЛА

 

 

Всички кандидат-потребители ще бъдат включени в социалната услуга „Личен асистент“  до края на проекта. Услугите на рехабилитатор, психолог и социален работник ще се предоставят до края на месец октомври 2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР И КЛАСИРАНЕ

НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ: Гергана Стоянова          …………п……………                                                                                                                                                                            (име,фамилия и  подпис)

Членове:

 

  1. Любка Калчева (име, подпис)……п………

 

  1. Ива Лукайчева (име, подпис)……п………

 

  1. Стоян Тачев(име, подпис)…..п……

                                                                                                                                                        Дата: 05.07.2017г.