Новини

Темподем ЕООД финализира изпълнението на проект №BG16RFOP002-3.001-0292 - Повишаване на енергийната ефективност

   

 

Уважаеми дами и господа,

На 17.02.2019 год. Темподем ЕООД финализира изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.001-0292-Повишаване на енергийната ефективност в Темподем ЕООД, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. В тази връзка организираме заключителна информационна среща, за представяне на постигнатите резултати от изпълнението на проекта, на 21.02.2019 г. от 1600 ч. в производствената ни база в с. Труд, общ. Марица. Ръководството на Дружеството кани всички заинтересовани да присъстват. Вход – свободен.

За потвърждение за участието Ви: тел.: 032 65 89 65.