Търгове

Заповед № РД-09-1615/12.12.2018 г.

Дата на публикуване: 13.12.2018

Заповед № РД-09-1615/12.12.2018 г. [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1616/12.12.2018 г.

Дата на публикуване: 13.12.2018

Заповед № РД-09-1616/12.12.2018 г. [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1591/06.12.2018

Дата на публикуване: 07.12.2018

Заповед № РД-09-1591/06.12.2018 [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1572/04.12.2018 г.

Дата на публикуване: 06.12.2018

Заповед № РД-09-1572/04.12.2018 г. [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1570/04.12.2018 г.

Дата на публикуване: 06.12.2018

Заповед № РД-09-1570/04.12.2018 г. [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1571/04.12.2018 г.

Дата на публикуване: 06.12.2018

Заповед № РД-09-1602/07.12.2018 г. за отмяна на тръжна процедура, открита със Заповед № РД-09-1571/04.12.2018 г.   Заповед № РД-09-1571/04.12.2018 г. [...]

Цялата публикация...